Tìm ra những động lực tăng trưởng

Sử dụng ZCRM để tập trung cho các nhiệm vụ tăng hiệu quả công việc, phân tích số liệu marketing, kế hoạch tài chính, tăng khả năng cạnh tranh và chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

Đối tác công nghệ

Cùng ZCRM mang đến những trải nghiệm tốt nhất.

Kết nối hiệu quả

Các mối quan hệ kinh doanh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, do eius mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad min im veniam, quis nostrud exercitati ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

See our stadies

Chăm sóc khách hàng

Keep track of all the important KPIs in your organization across departments, employees, projects, and campaigns.

Tổ chức Bán hàng

Keep track of all the important KPIs in your organization across departments, employees, projects, and campaigns.

Chiến dịch Marketing

Keep track of all the important KPIs in your organization across departments, employees, projects, and campaigns.

Tự động hóa

Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả làm việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, do eius mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad min im veniam, quis nostrud exercitati ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

See our stadies
-23%
Thời gian làm việc
-30%
Chi phí Marketing
+34%
Hiệu quả làm việc
+25%
Sáng tạo

30+ Tính năng

Hỗ trợ Quản lý, tối ưu doanh nghiệp

Khách hàng

Chuẩn hóa quy trình & tăng hiệu suất bán hàng

Công cụ Marketing

Hỗ trợ hiệu quả cho marketing

Dự án - Công việc

Thúc đẩy làm việc nhóm, tăng hiệu suất làm việc cá nhân

Quản lý Nhân sự

Thông tin chi tiết về từng nhân viên

Tài chính - Kế toán

Nắm bắt nhanh. Tự động kết xuất hóa đơn & hợp đồng

Kinh doanh

Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

Tài liệu - Kiến thức

Khuyến khích học hỏi và phát triển. Tăng cường chia sẻ tri thức nội bộ

Stop leaving money on the table.

Start working with ZLading that can provide everything you need to generate awareness, drive traffic, connect.

Bảng giá CRM

Triển khai nhanh chóng. Tiết kiệm chi phí.

Free

0 đ /trọn đời
 • Số nhân viên: 2
 • Livechat
 • Forms
 • Email Marketing
 • Workflow Automation
 • API
 • Quản lý tài chính
 • Báo cáo nâng cao
Dùng thử

Basic

329.000 /tháng
 • Số nhân viên: 10
 • Livechat
 • Forms
 • Email Marketing
 • Workflow Automation
 • API
 • Quản lý tài chính
 • Báo cáo nâng cao
Đăng ký

Pro

529.000 /tháng
 • Số nhân viên: 25
 • Livechat
 • Forms
 • Email Marketing
 • Workflow Automation
 • API
 • Quản lý tài chính
 • Báo cáo nâng cao
Đăng ký

Enterprise

929.000 /tháng
 • Số nhân viên: 50
 • Livechat
 • Forms
 • Email Marketing
 • Workflow Automation
 • API
 • Quản lý tài chính
 • Báo cáo nâng cao
Liên hệ

Quản lý đồng bộ. Tăng trưởng bán hàng. Tăng hiệu quả làm việc.

Dùng thử miễn phí 15 ngày. Trải nghiệm dịch vụ tức thì. An toàn - bảo mật.